Ons huis, een rijksmonument, is een kenmerkend onderdeel van het dorpsaanzicht in het centrum van Heeg. Het werd oorspronkelijk gebouwd in opdracht van de koopman en zeehandelaar Anne Wiegers Visser (1718-1787) en kreeg de naam “Siet U Selfs”. Velen kennen het echter als “Het Kapiteinshuisje”. Tussen 1731 en 1938 was er een bloeiende palinghandel tussen Londen en Heeg, gedomineerd door de familie Visser.

Dit 18e-eeuwse kapiteinshuisje, witgepleisterd en schilderachtig gelegen tussen wilgen, is een opvallende verschijning in Heeg. Naast het kajuitvenster zijn twee grote palingen te zien, uitgehouwen in zandsteen. Binnen zijn er prachtig gesneden betimmeringen te bewonderen. Deze houtsnedes zijn tevens terug te vinden in meerdere huisjes en waren kenmerkend voor de hele zuidwesthoek van Friesland.

Door deze geschiedenis heeft Heeg als wapen op de vlag een paling afgebeeld. Om de herinnering aan de palingexport levend te houden, is er rond het jaar 2009 een reconstructie gebouwd van het schip dat vroeger vanuit Heeg naar Londen voer. Dit schip is momenteel afgemeerd aan het water voor de studio (de Syl) en biedt de mogelijkheid om verschillende arrangementen en tochten te boeken.

Zie voor meer info de site van de Stichting de Palingaak

https://www.palingaak.nl/avondvaarten/

De Palingaak afgemeerd aan "De Syl"